Darbo laikas

Darbo dienomis
7.00 - 17.30
Telefono numeris
8 380 43124

Adresas: Žalioji g. 7A, Baltoji Vokė, Šalčininkų r. sav.LT-17234

Juridinio asmens kodas: 191409285

Veiklos planai

Šalčininkų r. Baltosios Vokės lopšelyje – darželyje veikia 6 grupės: 2 lopšelio grupės lenkų ugdomąja kalba, 2 mišrios darželio grupės lietuvių ir lenkų kalba, 2 mišrios priešmokyklinės grupės lietuvių ir lenkų kalbomis. Su vaikais dirba 2 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, 7 ikimokyklinio ugdymo mokytojos, meninio ugdymo vadovė, logopedė, lietuvių kalbos mokytoja. Lopšelio-darželio veikla  organizuojama atsižvelgiant į strateginius ir metinius įstaigos tikslus, prioritetus ir numatytas priemones jų įgyvendinimui. Ugdymo procesas lopšelyje-darželyje organizuojamas vadovaujantis Šalčininkų r. Baltosios Vokės lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa „Mažais žingsneliais mokyklos link“  ir Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa.

ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS LOPŠELIO – DARŽELIO 2017-2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

BVokes l-d strateginis planas 2017

Šalčininkų r. Baltosios Vokės lopšelio-darželio 2021-2022 m.m. veiklos planas

BVoke Veiklos-planas-2021-2022