Darbo laikas

Darbo dienomis
7.00 - 17.30
Telefono numeris
8 380 43124

Adresas: Žalioji g. 7A, Baltoji Vokė, Šalčininkų r. sav.LT-17234

Juridinio asmens kodas: 191409285

Vaikų priėmimo į lopšelį-darželį tvarka

Vaikai į lopšelio-darželio ikimokyklines ir priešmokyklines grupes priimami tėvams (vaiko globėjams) pateikus prašymą įstaigos direktorei. Prašyme nurodoma:

vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;
pageidaujamas vaiko priėmimo į grupę laikas, kitos pageidaujamos paslaugos;
duomenys ryšiams su tėvais (vaiko globėjais).

Prie prašymo pridedama vaiko gimimo liudijimo kopija, sveikatos pažyma, kiti dokumentai, patvirtinantys šeimos sudėtį ar teisę į lengvatas.
Grupes komplektuoja direktoriaus įsakymu patvirtina komisija. Grupės sukomplektuojamos kasmet iki mokslo metų pradžios. Jeigu yra laisvų vietų, grupės gali būti komplektuojamos visus metus.

Laisvos vietos 2018 m. kovo 1 d.:

Vaikai į priešmokyklines grupes priimami be eilės.

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarka:

 

Svarbūs dokumentai:

Vaikų priėmimo tvarka

Ikimokyklinio ugdymo sutartys

Priešmokyklinio ugdymo sutartys

Prašymo forma

 Mokesčio už darželį tvarka T-877 2017-10-30

T-877 2017-10-30.doc-PRIEDAS