Darbo laikas

Darbo dienomis
7.00 - 17.30
Telefono numeris
8 380 43124

Adresas: Žalioji g. 7A, Baltoji Vokė, Šalčininkų r. sav.LT-17234

Juridinio asmens kodas: 191409285

Vaikų priėmimo į lopšelį-darželį tvarka

Sistema pradės veikti nuo kovo 1 d. 00.00 val. 

Vaikai ir mokiniai į Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigas priimami eilės tvarka pagal tėvų (globėjų) pateiktus prašymus, vadovaujantis Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T-777 „Dėl centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Priėmimo tvarkos aprašas, prašymų formos skelbiamos:

Teikiant prašymus per internetinę svetainę http://svietimas.salcininkai.lt/ yra reikalingas prisijungimas prie Elektroninių valdžios vartų (t. y. reikalingas mobilus parašas, elektroninė bankininkystė, Registrų centro sertifikuota USB laikmena ar kt.). Prašymo būseną tėvai (globėjai) gali sekti prisijungę prie internetinės svetainės paskyros. Apie su prašymu susijusius įvykius tėvai (globėjai) bus informuojami pagal pasirinktą informavimo būdą.

Jeigu tėvai neturi galimybių prašymo užregistruoti elektroniniu būdu, prašymus lankyti Šalčininkų  rajono savivaldybės švietimo įstaigas gali teikti ir fiziškai, pasirinktoje švietimo įstaigoje.

Pagrindinis prašymų priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais:

– į ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas nuo kovo 1 d. iki balandžio 30 d.;

– į neformaliojo vaikų švietimo mokyklas nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d.

Po nurodytų terminų organizuojamas pavienis prašymų priėmimas į laisvas vietas grupėse/klasėse.

Atsakingi asmenys:

Irina Aikovskaja (priėmimo mokytis į ikimokyklinio ugdymo įstaigas klausimais)

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos

Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė

Tel. (8 380) 30 180

El. p. irina.aikovskaja@salcininkai.lt

Aleksandra Sankovska (priėmimo mokytis į bendrojo ugdymo mokyklas klausimais)

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos

Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė

Tel. (8 380) 30 175

El. p. aleksandra.sankovska@salcininkai.lt

Oksana Baslyk (priėmimo mokytis į neformaliojo švietimo įstaigas klausimais)

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos

Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė

Tel. (8 380) 30 181

El. p. oksana.baslyk@salcininkai.lt

Techniniais klausimais:

Oleksandr Zhuk

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos

Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistas

Tel. +370  605 99578

Svarbūs dokumentai:

 

Ikimokyklinio ugdymo sutartys

Priešmokyklinio ugdymo sutartys

Prašymo forma

 Mokesčio už darželį tvarka T-877 2017-10-30

T-877 2017-10-30.doc-PRIEDAS